top of page
XYK.jpg

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ) – Χ.Υ.Κ.

Η Hellenic Green Courier είναι μια ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων με Γενική Άδεια παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από την Ε.Ε.Τ.Τ..

Νομικά και φορολογικά υπεύθυνος είναι ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΛΗΣΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ με ΑΦΜ 078512785 και αρμόδια ΔΟΥ Α' Καλλιθέας. Η έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας βρίσκεται Λ. Ανδρέα Συγγρού 196, Καλλιθέα, ΤΚ 17671.

Η Hellenic Green Courier παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων στον Νομό Αττικής όπως:

 • Παράδοση την επόμενη εργάσιμη μέρα.

 • Αυθημερόν παράδοσης (παραλαβή μέχρι τις 12,00μμ και παράδοση μέχρι 18,00).

 • Επείγουσες αποστολές (παράδοση 1-3 ώρες μετά την παραλαβή).

 • Αντικαταβολές

 • Παραδόσεις κατά τις μη εργάσιμες μέρες ή αργίες κλπ.

Αναλυτικά το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι προβλεπόμενη χρόνοι διεκπεραίωσής τους, βρίσκονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της επιχείρησης.

Η Hellenic Green Courier αναλαμβάνοντας τη διακίνηση ενός ταχυδρομικού αντικειμένου καταρτίζει με το χρήστη Ατομική Σύμβαση στην οποία αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διακίνησης του. Η ατομική σύμβαση θα πρέπει να συμφωνείται και κοινοποιείται στον χρήστη (αποστολέα ή παραλήπτη) με τον οποίο συνάπτει τη σύμβαση η επιχείρηση και σύμφωνα με την οποία:

 1.  Για κάθε αποστολή που αναλαμβάνει η Επιχείρηση συμπληρώνεται Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.), πάνω στο οποίο αναγράφονται αφενός η επωνυμία της Επιχείρησης, ο ΑΦΜ, η διεύθυνσή της και έχει την σήμανση ΕΕΤΤ και αφετέρου τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, δηλαδή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν άλλα στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταφοράς του αντικειμένου.

 2. Η Επιχείρηση έχει την δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση,  να ζητήσει τον έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου/δέματος ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν είναι επικίνδυνο για την δημόσια υγεία ή παράνομο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

 3. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αποστολέα έως δύο επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης προσώπου (όπως ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, στρατιωτική ταυτότητα, άδεια παραμονής).

 4. Η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να πρέπει να αρνηθεί την αποστολή του αντικειμένου σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και να ενημερώσει ανάλογα τις αρμόδιες αρχές συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ε.Τ.Τ..

 5. Η Επιχείρηση έχει την υποχρέωση επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη στον ίδιο ή σε σύνοικο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη.

 6. Η Επιχείρηση οφείλει να καταγράφει στο ΣΥ.ΔΕ.Τ.Α. ενδεχόμενες απαιτήσεις του αποστολέα για ειδικούς τρόπους επίδοσης (όπως ενδεικτικά η αυθημερόν επίδοση ή η επίδοση σε διάστημα συγκεκριμένων ωρών ή η επίδοση σε μη εργάσιμη ημέρα).

 7. Ο χρήστης έχει ενημερωθεί από τον επίσημο τιμοκατάλογο ή από εκπρόσωπο της Επιχείρησης σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για τις υπηρεσίες που έχει επιλέξει.

 8. Ο χρήστης έχει ενημερωθεί ότι οι χρεώσεις βάση του βάρους του αντικειμένου γίνονται ή με το πραγματικό βάρος του είτε με το αντίστοιχο ογκομετρικό (Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος/5000). Η χρέωση γίνεται επί της μεγαλύτερης από τις δυο τιμές.

 9. Ο χρήστης δηλώνει εάν το αντικείμενο είναι εύθραυστο ή εάν έχει ειδική αξία ή ειδικές απαιτήσεις μεταφοράς και η Επιχείρηση δύναται να ζητήσει την καταβολή πρόσθετων τελών.

 10. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την ευθύνη αποζημίωσης των αντικειμένων στην περίπτωση καταστροφής ή απώλειας , μέχρι του ποσού των 50€ για φακέλους και 300€ για δέματα. Η αξία του αντικειμένου πρέπει να αποδεικνύεται από τα σχετικά κατά περίπτωση παραστατικά.

 11. Στις περιπτώσεις όπου η πραγματική αξία του αντικειμένου ξεπερνάει τα προαναφερθέντα ποσά ή συντρέχουν άλλοι λόγοι πχ. συναισθηματική αξία, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την Επιχείρηση, η οποία θα ζητήσει την καταβολή πρόσθετων ασφαλιστικών τελών ή θα αρνηθεί την μεταφορά. Αν δεν υπάρξει η απαραίτητη ενημέρωση, η Επιχείρηση σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης μεγαλύτερης από τα προαναφερθέντα ποσά.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του χρήστη και της Hellenic Green Courier και αφού ο χρήστης έχει ενημερώσει εγγράφως την επιχείρηση για το αίτημά του εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης της υπηρεσίας, η επιχείρηση θα εξετάσει το αίτημα και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επέλθει συμβιβασμός. Αν παρόλα αυτά δεν επέλθει συμβιβασμός η διαφορά θα επιλυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.   

Για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών από Hellenic Green Courier, είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση προς αυτή προσωπικών δεδομένων του αποστολέα και παραλήπτη όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,  αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης κλπ. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διαχειριστεί ή να επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά μόνο για τους σκοπούς διεκπεραίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί η επιχείρηση.

   Η Hellenic Green Courier τηρεί Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.) το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση και εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου ταχυμεταφορών και την ενημέρωση των χρηστών/καταναλωτών για τη διακίνηση της αποστολής τους, μέσω ιδίως διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου και την ενημέρωσή του για κάθε μεταβολή των στοιχείων που αφορούν την ταυτότητα ή τη διακίνηση του ταχυδρομικού αντικειμένου, κατά τη διαδρομή του από τον αποστολέα έως τον παραλήπτη.

bottom of page